Контроль і управління енергопостачанням підстанції «ГР-1» на АрселорМіттал Кривий Ріг

01/02/2014

Інтегратор: ТОВ НВП «Укренергоналадкавимірювання»

кінець 2013 – початок 2014

Впроваджена система призначена для технологічного моніторингу й оперативного керування процесами розподілу й споживання електричної енергії в електричній мережі ПС 6 кВ «ГР-1» ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

image

Об’єкт автоматизації представляє собою РП-6 кВ виробництва Schneider Electric з двома секціями шин, що містять в собі:

 • вісім комплектно розподільчих комірок DMV-A, 1 DMV-D, комірку типу СМ (з трансформатором напруги), комірку типу ТМ (з трансформатором власних потреб) та комірку типу ІМВ з секційним роз’єднувачем на І с.ш;
 • сім комплектно розподільчих комірок DMV-A, комірку типу СМ (з трансформатором напруги), комірку типу ТМ (з трансформатором власних потреб) на ІІ с.ш.

В якості системи диспетчеризації використано SCADA zenon базової комплектації, на основі якої реалізовано класичну Клієнт-Серверну структуру. Обмін даними з РЗА Sepam S40 здійснюється по протоколу Modbus TCP\IP.

image

Технічні й програмні засоби АСКУ-Е забезпечують виконання наступних основних функцій:

 1. Збір поточної інформації (ТВ, ТС) із пристроїв Sepam S40 ПС 6 кВ «ГР-1».
 2. Зберігання прийнятої інформації на жорстких дисках. Глибина архіву - один рік.
 3. Виконання телеуправління (ТУ) комутаційним обладнанням (вимикачами) ПС 6 кВ «ГР-1».
 4. Графічне подання електричних схем з відображенням параметрів активного режиму, диспетчерськими назвами та із забезпеченням можливості зміни кількості одночасного відображення параметрів оператором.
 5. Створення технологічних інформаційних архівів для ідентифікації й локалізації аварійних ситуацій.
 6. Реєстрацію подій, пов'язаних з режимами роботи ПС 6 кВ «ГР-1» і діями оперативного персоналу.
 7. Реєстрацію й аналіз доаварійних, аварійних і післяаварійних режимів.
 8. Видачу аварійних сигналів, сигналів про зміну положень комутаційного обладнання.
 9. Формування диспетчерських журналів, звітів на основі оперативної й архівної інформації.
 10. Виведення на екран й друк інформації у вигляді мнемосхем, фрагментів схем, графіків, гістограм, осцилограм, таблиць і текстів.
 11. Відображення на АРМ диспетчера ПС 154/6 кВ «КРЗ-17» значень електричних параметрів, а також інформації про конфігурацію електричної мережі й стан комутаційного обладнання ПС 6 кВ «ГР-1».

Скріншоти дисплейних мнемосхем (клікабельно)

image

Головна електрична схема ГР-1

image

Активація операції комутації шинного роз’єднувача

image

Журнал тривог

image

Журнал реєстрації дій оператора та системних подій