Система автоматизації приготування комбікорму

23/11/2012

Представлена система призначена для управління в автоматичному або ручному режимі технологічним процесом приготування комбікормової суміші по заданому рецепту. Дане рішення може ефективно застосовуватися як на повноцінних комбікормових заводах, так і на птахофабриках, свинофермах або фермах з розведення великої та дрібної рогатої худоби, де реалізовані відповідні виробничі цехи.

Опис технологічного процесу

Процес приготування комбікорму передбачає виконання наступних операцій: вагове дозування сухих і рідких компонентів, дроблення зернової суміші, змішування компонентів, управління маршрутами - рецептами. Завдання маршрутів - доставити необхідний вид сировини до відповідної ємності лінії дозування. Усередині кожного маршруту можливий тільки один з декількох шляхів проходження матеріалу. В автоматичному режимі включення маршрутів проводиться робочою програмою контролера відповідно до заданої рецептури технологічного процесу.

Лінія дозування складається з дозаторів компонентів суміші, ваг для зважування компонентів, змішувача. До складу об'єкта управління входить лінія дозування, що включає вагові системи, дозатори сухих компонентів і пристрої подачі рідких компонентів в змішувач. Дозування в автоматичному режимі відбувається згідно із заданим рецептом. Після запуску дозування набір компонентів в ваги відбувається автоматично. Після закінчення процесу дозування сировина надходить в змішувач, де вона змішується протягом заданого часу. Після цієї операції суміш надходить на наступний цикл дозування.

image image image

Мал. 1. Вікна системи диспетчеризації

Рецептурні параметри задаються в диспетчерському пункті черговим оператором. Виконання окремих етапів процесу може здійснюватися як за місцем через локальні пульти управління, так і з АРМ диспетчера. По закінченню всіх циклів дозування і змішування формується звіт про кількість використаної сировини і загальному обсязі виробленого комбікорму.

Функції системи

 • керування процесом дозування в ручному та автоматичному режимах;
 • автоматична підтримка продуктивності кожного дозатора;
 • відображення та архівування основних технологічних параметрів;
 • облік витрат компонентів;
 • діагностика роботи обладнання;
 • індикація режимів роботи і стану виконавчих механізмів, а також параметрів технологічного процесу;
 • формування звітних документів.

Рішення і характеристики системи автоматизації

Канальність системи:

 • дискретних входів - 512;
 • дискретних виходів - 256;
 • аналогових входів - 64.

Система автоматизації має трирівневу структуру.

 • Нижній рівень включає датчики збору даних і виконавчі механізми.
 • Другий рівень складається з PLC VIPA 300S c ваговимірювальними модулями SIWAREX і модулями розширення I \ O, операторськими панелями VIPA OP03 ручного вибору рецептів, частотних регуляторів Lenze 8200 Vector управління дозуючими живильниками, конічних мотор-редукторів TRANSTECNO серії GKR управління засувок.

image

Мал. 2. Структура системи автоматизації

 • Третій рівень - станція управління і відображення інформації на АРМ оператора з встановленою системою візуалізації SCADA zenon.

SCADA zenon реалізує такі функції:

 • візуалізація технологічного процесу;
 • введення рецептур і сигналів управління;
 • управління маршрутами;
 • зберігання і контроль інформації, що надходить;
 • ведення журналу помилок і дій оператора;
 • створення звітів.

image

Мал. 3. АРМ чергового оператора

Ефект від впровадження системи

 • підвищення точності дозування компонентів;
 • зниження витрат часу на приготування суміші і усунення аварійних ситуацій;
 • облік витрат компонентів і отриманої комбікормової суміші;
 • підвищення надійності системи;
 • можливість розширення та інтеграції в існуючі АСУ підприємства;
 • зменшення кількості обслуговуючого персоналу.

image

Мал. 4. Шафи управління системою