Можливості взаємодії SCADA системи zenon з зовнішнім програмним забезпеченням

22/07/2014

У співпраці з викладачами НГУ було написано статтю, яка розкриває одну з ключових характеристик SCADA системи zenon – відкритість до обміну даними з зовнішнім програмним забезпеченням. Автори на практиці розглянули різні варіанти взаємодії програмно-технічного комплексу zenon та програмного забезпечення MATLAB, яке широко використовується в навчальних процесах багатьох ВУЗів. В представленому матеріалі наведено покрокову реалізацію двостороннього обміну даними з використанням технологій DDE, OPC DA і SQL.

Наукова цінність статті полягає в розкритті механізмів реалізації системи керування об’єктами, змодельованими на ПК, з параметрами, наближеними до реальних та відпрацюванню різних алгоритмів їх роботи з метою досягнення високих якісних показників.