SCADA zenon тепер з GIS-функціоналом

05/03/2015

Відслідковуючи постійно зростаючі вимоги до сучасних систем диспетчерського керування, спеціалісти компанії COPA-DATA вирішили об’єднати можливості SCADA та Географічної Інформаційної Системи. Таким чином, SCADA zenon тепер може виступати в якості повноцінної GIS-системи, що є суттєвим фактором для проектів в енергетиці, транспорті, нафогазовій промисловості та житлово-комнунальному господарстві.

Важливість наявності GIS-функціональності випливає з потреб відображення в проекті динамічної виробничої інформції у жорсткій прив’язці до географічних координат. Найпростішими прикладами такої інформації є лінії електропередач, що з’єднують електростанції та споживачі, міські комунікації, теплопункти, насосні підстанції, тощо.

Орієнтування елементів візуалізації в просторі на географічних картах значно полегшує загальне сприйняття інформації оператором, збільшує точність керування та знижує можливість допуску персоналом грубих помилок.

Докладніше про впровадження GIS в SCADA zenon

Географічна Інформаційна Система (GIS) — це інтегрована сукупність апаратних, програмних і інформаційних засобів, що забезпечують введення, збереження, обробку, маніпулювання, аналіз і представлення просторово-координованих даних.