zenon Service Grid – інтеграція в хмару та IIoT

02/03/2020

Подальша діджиталізація промисловості та рух в напрямку впровадження на підпиємствах стратегій Індустрії 4.0 зумовлюють основні вимоги до побудови систем автоматизації – гнучкість та маштабованість. Усвідомлюючи це, та намагаючись підтримати реноме світового лідера в свері SCADA-іновацій, компанія COPA-DATA розробили нову підсистему інтеграції «світу» диспетчеризації в «світ» хмар та промислового інтернету речей (IIoT). Service Grid – комплексне функціональне розширення програмної платформи SCADA zenon, яке дозволить впроваджувати проекти для розподілених систем будь-якої складності.

Безперервний інформаційний потік на усіх рівнях виробництва є критично важливим фактором для компаній в усіх галузях промисловості. Він є основою для підвищення ефективності, і як наслідок, прибутковості підприємств. Зростаюча кількисть інтелектуальних компонентів, машин і пристроїв, які обмінюються даними через IIoT зумовлюють необхідність вносити зміни в сформовані мережеві зв’язки, методи керування та збору виробничих даних. Все частіше системи автоматизації проектуються таким чином, щоб вони вільно обмінюватись даними між собою, та могли в режимі реального часу автономно реагувати на мінливі умови і параметри.

Відповіддю на ці виклики стала розробка підсистеми zenon Service Grid. Концепція Service Grid передбачає функціональне розширення zenon до розподіленої програмної платформи, основною задачею якого є надання клієнтам незалежного хмарного рішення з полегшенням інтеграції в IIoT.

Ключові моменти:

  • дані доступні усюди, без прив’язки до конкретного об’єкту;
  • підтримка тренду глобалізаці та діджиталізації;
  • розділення інформаційних потоків між рівнем виробництва та корпоративної мережі;
  • підвищення кібербезпеки;
  • відсутність необхідності облаштування VPN з’єднань;
  • рутинна діяльність IT персоналу не може впливати на виробничий процес;
  • виступає вендоронезалежним шлюзом між OT та IT;
  • в якості базової станції можуть використовуватись як фізичні так і віртуальні машини;
  • реалізація гібридних сценріїв керування виробництвом;
  • використання WEB-сервісів для доступу до даних.

Хмарні технології

Архітектура Service Grid передбачає розгортання розподіленої системи з центром в Service Hub, який знаходиться в хмарі. Таким чином усі компоненти системи мають двосторонній доступ до даних одне одного, в той же час залишаючись повністю автономними. Також тепер відкрилась можливість швидкого та гнучкого хмарного запуску zenon. З цією метою до послуг користувачів такі популярні технології, як Docker чи Kubernetes.

Нові можливості для WEB

Представлена структура суттєво впливає на можливості використання WEB-технологій. Раніше WEB-рушій через спеціальний “конектор” повинен був мати прямий доступ до Середовища виконання проекту (Runtime). Тепер це більше не потрібно, оскільки саме Service Grid буде забеспечувати відповідний інтерфейс. Його функціонал відкриває ряд можливостей для віддаленого представлення виробничих даних, проведення алізу та звітності на основі HTML.

Інтегрований API

Завдяки наявності Service Grid API відкривається можливість легкого підключення до системи сторонніх компонентів чи клієнтів, таких як WEB та мобільні додатки, MES та ERP системи. Прикладний програмний інтерфейс (API) дозволяє отримати доступ до значень змінних, формувати на їх базі звіти та обробляти ці данні зовнішніми засобами. Ця технологія на даний момент представлена інтерфейсом REST API. Також підтримуються такі розширення, як OPC UA та MQTT. Таким чином zenon надає надзвичайно широкі можливості для відображення та використання даних в сторонніх системах. Такі сервіси, як Microsoft Azure Analysis Services, дозволяють користувачам створювати індивідуальні рішення для бізнес-аналітики або адаптувати і візуалізувати дані практично для будь-яких бізнес-цілей з використанням платформ з відкритим вихідним кодом, таких як Grafana.

Акцент на кібербезпеці

Легкість підключення сторонніх компонентів окрім ряду переваг також створює підвищену загрозу кібербезпеці. Тому в zenon Service Grid всі комунікації зашифровані. Скоординована взаємодія Сервісу Ідентифікації з Сервісом Політики гарантує високі стандарти безпеки. У відповідності з вимогами кожного окремого проекту, можуть налаштовуватись права на читання, запис і конфігурування проекту. Ці налаштування стосуються як окремих користувачів так і цілих корпоративних підрозділів. Сервіс Ідентифікації перевіряє усі запити на підключення. Вони оброблятися за допомогою Microsoft Active Directory, Azure Active Directory чи LDAP.

Початкове налаштування, обслуговування та розширення параметрів компонентів Service Grid можна легко виконати через центральний WEB-портал, який надає функції для адміністрування користувачів, видачі авторизацій та підключення зовнішніх служб і клієнтів.