Комплексні рішення для СЕС на базі SCADA zenon від ТОВ "ЕДС-ІНЖИНІРИНГ"

14/07/2020

Протягом останніх років в Україні відбувається активне будівництво та впровадження об’єктів "зеленої" енергетики. Особливо це стосується сонячних електростанцій (СЕС). Пропонуємо ознайомитись з комплексними рішеннями для СЕС від наших партнерів – компанії ЕДС-ІНЖИНІРИНГ, які в якості системи диспетчеризації на своїх об’єктах використовують SCADA zenon.

ТОВ "ЕДС-ІНЖИНІРИНГ" здійснює будівництво, реконструкцію та експлуатацію об'єктів енергетики та електромереж.

Види діяльності:

 • проектування та будівництво СЕС і підстанцій;
 • пусконалагоджувальні роботи;
 • укладання договорів на постачання електричної енергії;
 • гарантійне і післягарантійне обслуговування.
 • виробництво електрощитового обладнання (КРП, КЗО, ВРП, КТП та ін.).

Для диспетчеризації СЕС, залежно від вирішуваних завдань, спеціалістами ЕДС-ІНЖИНІРИНГ було розроблено два варіанти програмних рішень на базі SCADA zenon: СЕС серії "Stella" та СЕС серії "SunPro".

СЕС серії "Stella" дає можливість збирати всю інформацію першої необхідності для загального моніторингу станції.

СЕС серії "SunPro" забезпечує розширений функціонал, який дозволяє краще контролювати ситуацію на станції.

Програмний пакет включає в себе:

 • розроблений проект СЕС серії "Stella" чи "SunPro";
 • середовище проектування та виконання zenon Supervisor на 256 – 16384 змінних;
 • модуль ведення архівів Historian;
 • модуль розширених трендів Extended Trend;
 • модуль топологічного зафарбовування ліній Automatic Line Coloring;
 • драйвер передачі даних по протоколу Modbus RTU/TCP-IP, IEC 60870-5-101_104;
 • шлюз передачі даних в енергомережу Process Gateway IEC60870 Slave.

СЕС серії "Stella"

Екран "Головна схема"

На головному екрані зображена однолінійна електрична схема СЕС, яка відображає реальний стан вимикачів, роз'єднувачів і заземлюючих ножів, а також зафарбовуванням ліній відповідно до поточної напруги на даній ділянці. На наведеній схемі лінія 35 кВ – має коричневий колір, лінія 0,4 кВ – сірий (відповідно до ГОСТ Р 56303-2014).

Головна схема має можливість масштабування для візуального збільшення деталізації сигналів. При наближенні екрана відображаються сигнали з КТП: стану та аварійні. Дане рішення дозволяє оператору швидко відстежити наявність аварійної ситуації на КТП та оперативно відреагувати на неї.

На панелі ліворуч показані положення вакуумних вимикачів 35 кВ в РП і вимикачів 0,4 кВ в КТП. При натисканні на відповідний вимикач ним можна дистанційно керувати.

На панелі праворуч відображуються показники електроенергії на лінії видачі: активна та реактивна потужність, струм, фазна та лінійна напруга. В нижній частині панелі знаходяться кнопки швидкого доступу до сигналів КТП.

Панель навігації

Панель навігації знаходиться у верхній частині операторського інтерфейсу і присутня на усіх екранах програми. За її допомогою здійснюється перемикання між екранами, відстежування частоти і активної потужності на лінії видачі.

Панель інформування

Панель інформування знаходиться у нижній частині операторського інтерфейсу і присутня на усіх екранах програми. Тут знаходиться журнал реєстрації та відображення останніх подій на станції, а також індикатори наявності аварій на групах об'єктів. Оскільки ця панель завжди активна, інформація першої необхідності весь час знаходиться в полі зору оператора станції.

Екран "Сигнали"

На цьому екрані відображені сигнали станів і аварій зі всієї станції, що дозволяє в онлайн режимі відстежувати поточний стан системи.

Екран "Тривоги"

Екран списку тривог показує журнал аварійних сигналів, реєструє точний час появи і зняття аварії, період часу, протягом якого сигнал був активний і час, коли диспетчер побачив наявність сигналу тривоги. Тут також відображується опис аварії, що сталася. За необхідності до кожної тривоги оператор може додати свій коментар. У верхній частині екрану відображується статусний рядок активної тривоги з коротким описом аварії.

Екран "Події"

На екрані списку подій відображується журнал всіх керуючих дій оператора чи змін, що відбуваються на станції, записується точний час появи з описом. До кожної події оператор має можливість ввести свій коментар.

Екран "Графіки"

На даному екрані відображуються поточні та історичні покази вимірювальних приладів. На наведеному скріншоті представлені графіки активної потужності (зелений), максимальної потужності за день(жовтий), а також графік регулювання потужності (синій). Архівні дані для графіків зберігаються необхідний замовнику час.

За допомогою інструменту "Курсор" можна відстежити значення в конкретний момент часу. Для налаштування графіків використовується спеціальна панель, розташована в нижній частині екрану. За її допомогою вмикається потрібний графік, вісь координат, налаштовується колір та підписи.

Екран "Звіт"

На базі виміряних значень, для подальшого аналізу відповідним персоналом, можна згенерувати табличний та графічний звіт (формати XLS чи PDF).

Екран "Моніторинг інверторів"

Тут зібрана уся поточна інформація по обладнанню, розташованому безпосередньо на полі. В правій частині зображені інвертори і їх розташування на полі. Колір інформує оператора про продуктивність генерації інверторів. При відсутності зв'язку з інвертором символ буде відображуватись синім кольором. В лівій частині екрану можна відстежити потужність інверторів за графіком.

Також на цьому екрані можна включити відображення статусів інверторів, які представляються у вигляді матриці, а також у вигляді ланцюжка, згідно інтерфейсному підключенню для відстеження перебоїв зі зв'язком.

Екран "Інтерфейсні підключення"

Даний екран слугує для розуміння оператором структури системи, та оперативного відслідковування стану пристроїв телемеханіки і комунікаційних ліній. Місце втрати зав’язку підсвічується червоним кольором та генерується відповідне тривожне повідомлення.

Інструмент регулювання потужності

Один з головних параметрів – вихідна потужність станції. SCADA дозволяє легко регулювати її шляхом уставки максимальної потужності роботи інверторів. Для цього існує декілька методів.

Статичне регулювання: інвертори обмежують свою потужність в процентному співвідношенні від своєї номінальної потужності. Здійснюється за допомого повзункового покажчика, а також існує можливість встановити конкретне числове значення у відповідне поле.

Динамічне регулювання: при встановленні статичного регулювання і активації відповідного прапорця система буде адаптувати продуктивність інверторів для досягнення максимальної ефективності при обмеженні потужності, компенсуючи втрати в кабелі або появи хмарності на небі.

Екран "Архівування"

Програма зберігає і архівує всі необхідні дані, які надходять або виходять з неї. Дані можуть зберігатися вказаний замовником термін і вимагають достатній об’єм пам'яті. Існує можливість експортувати архів у форматі XML чи CSV.

СЕС серії "SunPro"

Проект серії "SunPro" має більш інформативний інтерфейс, оптимізований для керування потужними СЕС, містить весь функціонал серії "Stella" і доповнений додатковими можливостями.

Тут додано систему доступу користувачів, перемикання між мовами, відображення кількості інверторів і даних метеостанції, повну інформацію по інверторам та іншому обладнанню, інтегровано керівництво оператора і багато іншого.

Навігаційна панель, розташована у верхній частині інтерфейсу, дозволяє перемикатися між екранами, відстежувати кількість інверторів в робочому, відключеному і аварійному стані, відображує дані з метеостанції.

Інформаційна панель, розташована знизу, має такі можливості:

 • швидкий доступ до журналу аварій;
 • зміна мови інтерфейсу користувача;
 • система авторизації;
 • відображення основних параметрів і показників якості електроенергії;
 • звітні дані за день.

Доступ до журналу аварій на інформаційній панелі дозволяє оперативно підтверджувати аварію або перейти до перегляду повноформатнгого журналу аварій. Глибина архіву аварій в цьому журналі – одна доба.

За допомогою мовної панелі можна перемикатися на іншу мову користувацького інтерфейсу. На даний момент доступні англійська і українська мови.

Кожен користувач має чітко визначені права доступу. При вступі на зміну, диспетчер зобов’язаний пройти процедуру авторизації. Розробниками встановлено автоматичний вихід з облікового запису кожні 15 хвилин (параметр налаштовується).

Відображення основних параметрів і показників якості на панелі дає можливість завжди бачити дані першої необхідності.

Звіт на невеликому вікні знизу зручно використовувати для проведення порівняльного аналізу з даними відкритого основного екрану.

Екран "Електрична схема"

Екран представляє однолінійну електричну схему з індикацією потужності з кожної КТП, керуванням вимикачами і відображенням стану вимикачів, роз'єднувачів і заземлюючих ножів відповідно до європейських стандартів.

Екран "Моніторинг"

На цьому екрані схематично зображено СЕС у певному масштабі до реальної станції. На відміну від серії "Stella", окрім інверторів та їх статусу, тут відображується відносна потужність кожного стрингу і підключеного інвертора.

При натисненні на КТП з’являється вікно зведеної інформації по ній, а саме: сигнали, аварії і генерація. Існує можливість перегляду інтегрованої довідки по кожному аварійному сигналу. Тут можна здійснювати безпосереднє керування пристроєм (увімкнення \ вимкнення). На даному прикладі наведено дані з приладу Smartlogger 2000.

При натисненні на символ інвертора можна потрапити на аналогічне вікно інвертора з сигналами статусів, аварій і вимірювань. Тут доступні засоби керування інвертором і елементи спостереження за роботою стрінгів.

На окремих екранах можна переглянути повний перелік інверторів і Smartlogger-ів для спостереження загальної ситуації на станції.

Екран "Керування користувачами"

Використовується для створення, зміни і видалення користувачів, присвоювання їм прав доступу для певних дій, створення і зміни паролю.

Екран "Перегляд змінних"

Екран призначено для відстеження поточних вимірювань, а також проведення певного аналізу: порівняння потужності окремо обраних інверторів або Smartlogger-ів, напруг, аварійних сигналів та ін.

Інший функціонал

Нижче наведено приклади реалізації вбудованої довідки оператора, елементу регулювання вихідної потужності, елементу телекерування електричної схеми, екрани відображення мережевої структури станції та аварій.

Представлені рішення серії "Stella" та "SunPro" є повністю конфігурованими і створюються та налаштовуються залежно від потреб замовника. Кожна СЕС є індивідуальною і при впровадженні проекту програмне рішення підлаштовується суто під конкретну станцію.

При потребі, проект може бути розширено іншим функціоналом SCADA zenon, таким як модуль відправки повідомлень, модулем перегляду ретроспективи, модулем автоматичного виконання послідовності команд перемикання, інтегратором в SQL-базу даних, шлюзом передачі даних в інші системи, модулем WEB-доступу керування станцією.

У разі зацікавленості даними рішеннями для СЕС звертайтесь безпосередньо в компанію ЕДС-ІНЖИНІРИНГ за контактами:

м. Дніпро, вул. Верхоянська 49
+38 056 731-95-73
+38 066 610-21-10
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
https://eds-ltd.com.ua/contacts/